Teléfono de contacto: 881 960 793 / Email: ies.vios@edu.xunta.es

Información ás familias

Segundo nos indica a Consellería de Educación todos os centros educativos de ensino non universitario terán a obriga de realizar a segunda avaliación segundo o calendario escolar previsto para este curso.Nestas instrucións especifícase que non serán avaliables as actividades relacionadas cos contidos curriculares realizadas polo alumnado con posterioridade á data de…

0 Comments

Información ás familias

Debido a prolongación do estado de alarma, debemos ser aínda máis conscientes da importancia que ten para os vosos fillos e fillas realizar as tarefas que o profesorado está plantexando, pois están pensadas para minimizar o impacto destas circunstancias na súa formación. Non poden actuar coma se estivesen en período vacacional…

0 Comments

Información ás familias

Debido a prolongación do estado de alarma durante, cando menos, quince días máis, queda aprazada a realización das probas de pendentes, previstas no calendario escolar para os días 14, 15 e 16 de abril, de forma indefinida até ter novas instrucións de Inspección Educativa.Lembramos ás familias que este aprazamento non é incompatible…

0 Comments

Información ás familias

Dende a Dirección dedicamos todo o noso esforzo a habilitar unha canle de comunicación efectiva entre o profesorado e o noso alumnado. Tratamos, ademáis, de que as familias teñades a maior información posible na situación que estamos vivindo e desexamos que estea funcionando correctamente. Se tedes algún dúbida, contáctade con nós

0 Comments

Información ás familias

A partir de agora e mentres se manteña a actual situación de suspensión da actividade lectiva presencial, as novas tarefas do alumnado estarán dispoñibles na web os luns.  Pretendemos facilitar así a organización do tempo do noso alumnado e que non estea innecesariamente preocupado pola recepción das súas tarefas. Estamos traballando…

0 Comments

Información ás familias

Dende Inspección Educativa solicítannos que comuniquemos todos os casos de COVID 19 que afecten á comunidade educativa do noso centro (familias, persoal docente e non docente e alumnado). Por iso pregamos ás familias comuniquen a través do correo electrónico do instituto calquera positivo que se detecte.

0 Comments

Información ás familias

Co fin de racionalizar a actividade académica do alumnado nestes días excepcionais, o horario de atención por parte do profesorado seguirá principalmente ao asignado a cada grupo para este curso

Comentarios desactivados en Información ás familias

Información ás familias

Estimadas familias, Ante a situación excepcional declarada en todo o territorio nacional, a dirección do centro e o profesorado queren, na medida do posible, evitar que o noso alumnado se vexa o menos perxudicado  posible pola actual situación académica creada  coa suspensión das clases nas seguintes dúas semanas. Cómpre que os…

Comentarios desactivados en Información ás familias