Teléfono de contacto: 881 960 793 / Email: ies.vios@edu.xunta.gal

titor/a:

Mª NIEVES DÍAZ FERNÁNDEZ

HORA DE ATENCIÓN PAIS/NAIS:  luns de 12:30h a 13:15h

Email de contacto: titoria2avios@gmail.com