Teléfono de contacto: 881 960 793 / Email: ies.vios@edu.xunta.gal

titor/a:

BALDUINO MONTESINO VENTURA

HORA DE ATENCIÓN PAIS/NAIS:  martes de 11:45h a 12:30h

Email de contacto: titoria2bvios@gmail.com