Teléfono de contacto: 881 960 793 / Email: ies.vios@edu.xunta.gal

Coordinadora de equipo de Dinamización da Lingua Galega: VERÓNICA RIVAS

Coordinador Abalar de Centro/TIC: MANUEL NAVEIRA

Responsable/Coordinador de equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares: ROBERTO S. GARCÍA

Coordinadora da Biblioteca: JULIA CEA