Teléfono de contacto: 881 960 793 / Email: info@iesdevios.org

XEOGRAFÍA E HISTORIA

Andrés Criado

LINGUA E LITERATURA CASTELÁ

Mª Jesús Miramontes

LINGUA E LITERATURA GALEGA

Marta Arce

INGLÉS

Julia Cea

FRANCÉS

Elena Fernández

TÉCNICAS LINGÜÍSTICAS I

Mª Jesús Miramontes

MATEMÁTICAS

Raquel Suárez

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

Antonio Lois Peña

EDUCACIÓN PLÁSTICA

Francisco Beltrán

EDUCACIÓN FÍSICA

Roberto García

RELIXIÓN

Ramón Fernández

VALORES ÉTICOS

Rebeca Iglesias

PT

Mª Isabel López

XEOGRAFÍA E HISTORIA

Andrés Criado

LINGUA E LITERATURA CASTELÁ

Mª Jesús Miramontes

LINGUA E LITERATURA GALEGA

Marta Arce

INGLÉS

Julia Cea

FRANCÉS

Elena Fernández

TÉCNICAS LINGÜÍSTICAS I

Mª Jesús Miramontes

MATEMÁTICAS

Fernando Teijeiro

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

Antonio Lois Peña

EDUCACIÓN PLÁSTICA

Francisco Beltrán

EDUCACIÓN FÍSICA

Roberto García

VALORES ÉTICOS

Rebeca Iglesias

RELIXIÓN

Ramón Fernández

PT

Mª Isabel López

XEOGRAFÍA E HISTORIA

Balduino Montesinos

LINGUA E LITERATURA CASTELÁ

Ana Rodríguez

LINGUA E LITERATURA GALEGA

Irene Santos

INGLÉS

Mª Begoña García

FRANCÉS

Elena Fernández

TÉCNICAS LINGÜÍSTICAS II

Ana Rodríguez

MATEMÁTICAS

Nieves Díaz

FÍSICA E QUÍMICA

Raquel Suárez

TECNOLOXÍA

Manuel Naveira

MÚSICA 

Rebeca Iglesias

MÚSICA BILINGÜE

Julia Cea

EDUCACIÓN FÍSICA

Roberto García

RELIXIÓN

Ramón Fernández

PT

Mª Isabel López

XEOGRAFÍA E HISTORIA

Balduino Montesinos

LINGUA E LITERATURA CASTELÁ

Ana Rodríguez

LINGUA E LITERATURA GALEGA

Irene Santos

INGLÉS

Mª Begoña García

FRANCÉS

Elena Fernández

TÉCNICAS LINGÜÍSTICAS II

Ana Rodríguez

MATEMÁTICAS

Francisco Beltrán

FÍSICA E QUÍMICA

Raquel Suárez

TECNOLOXÍA

Manuel Naveira

MÚSICA

Rebeca Iglesias

MÚSICA BILINGÜE

Julia Cea

EDUCACIÓN FÍSICA

Roberto García

VALORES ÉTICOS

Rebeca Iglesias

RELIXIÓN

Ramón Fernández

XEOGRAFÍA E HISTORIA

Balduino Montesinos

LINGUA E LITERATURA CASTELÁ

Mª Jesús Miramontes

LINGUA E LITERATURA GALEGA

Irene Santos

INGLÉS

Mª Begoña García

CONVERSA INGLÉS

Mª Begoña García / Julia Cea

FRANCÉS

Elena Fernández

CULTURA CLÁSICA

Balduino Montesinos

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS

Nieves Díaz

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

Antonio Lois Peña

FÍSICA E QUÍMICA

Raquel Suárez

TECNOLOXÍA

Manuel Naveira

MÚSICA

Rebeca Iglesias

MÚSICA BILINGÜE

Julia Cea

EDUCACIÓN PLÁSTICA

Francisco Beltrán

EDUCACIÓN FÍSICA

Roberto García

RELIXIÓN

Ramón Fernández

XEOGRAFÍA E HISTORIA

Balduino Montesinos

LINGUA E LITERATURA CASTELÁ

Mª Jesús Miramontes

LINGUA E LITERATURA GALEGA

Irene Santos

INGLÉS

Mª Begoña García

CONVERSA INGLÉS

Mª Begoña García / Julia Cea

FRANCÉS

Elena Fernández

CULTURA CLÁSICA

Balduino Montesinos

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS

Nieves Díaz

MATEMÁTICAS APLICADAS

Fernando Teijeiro

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

Antonio Lois Peña

FÍSICA E QUÍMICA

Raquel Suárez

TECNOLOXÍA

Manuel Naveira

MÚSICA

Rebeca Iglesias

MÚSICA BILINGÜE

Julia Cea

EDUCACIÓN PLÁSTICA

Francisco Beltrán

EDUCACIÓN FÍSICA

Roberto García

VALORES ÉTICOS

Rebeca Iglesias

RELIXIÓN

Ramón Fernández

XEOGRAFÍA E HISTORIA

Andrés Criado

LINGUA E LITERATURA CASTELÁ

Ana Rodríguez

LINGUA E LITERATURA GALEGA

Marta Arce

INGLÉS

Mª Begoña García

CONVERSA INGLÉS

Mª Begoña García / Fernando Teijeiro

FRANCÉS

Elena Fernández

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS

Fernando Teijeiro

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

Antonio Lois Peña

FÍSICA E QUÍMICA

Raquel Suárez

TIC

Manuel Naveira

EDUCACIÓN PLÁSTICA

Francisco Beltrán

EDUCACIÓN FÍSICA

Roberto García

VALORES ÉTICOS

Rebeca Iglesias

RELIXIÓN

Ramón Fernández

XEOGRAFÍA E HISTORIA

Andrés Criado

LINGUA E LITERATURA CASTELÁ

Ana Rodríguez

LINGUA E LITERATURA GALEGA

Marta Arce

INGLÉS

Mª Begoña García

CONVERSA INGLÉS

Mª Begoña García / Fernando Teijeiro

FRANCÉS

Elena Fernández

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS

Fernando Teijeiro

MATEMÁTICAS APLICADAS

Nieves Díaz

TIC

Manuel Naveira

CIENCIAS APLICADAS

Antonio Lois Peña

TECNOLOXÍA

Manuel Naveira

ECONOMÍA

Andrés Criado

I. A. E. E. (Iniciac.Act.Empresariais.Emprendedoras)

Andrés Criado

LATÍN

Marta Arce

MÚSICA

Julia Cea

EDUCACIÓN FÍSICA

Roberto Selín García

VALORES ÉTICOS

Rebeca Iglesias

RELIXIÓN

Ramón Fernández