Teléfono de contacto: 881 960 793 / Email: info@iesdevios.org

Julia Cea Cabanelas

Francisco Beltrán Del Riego

Mª Elenena Fernández Rama

Irene Santos Raña

Balduino Montesino Ventura

Mª Jesús Miramontes Otero

Fernando Teijeiro Chantada

Andrés R. Criado Castelo

CURSO GRUPOTITOR/TITORAHORA E DÍA DE ATENCIÓN
1º ESO AJULIA CEA CABANELASLuns de 9:50 a 10:40
1º ESO BFRANCISCO BELTRÁN DEL RIEGOMartes de 12:00 a 12:50
2º ESO AMª ELENA FERNANDEZ RAMAVenres de 10:40 a 11:30
2º ESO BIRENE SANTOS RAÑALuns de 12:50 a 13:40
2º ESO ABALDUINO MONTESINO VENTURALuns de 12:00 de 12:50
3º ESO BMº JESÚS MIRAMONTES OTEROLuns de 12: a 12:50
4º ESO AFERNANDO TEIJEIRO CHANTADAMércores de 12:00 a 12:50
4º ESO BANDRÉS R. CRIADO CASTELOXoves de 10:40 a 11:30