Teléfono de contacto: 881 960 793 / Email: ies.vios@edu.xunta.es

Julia Cea Cabanelas

Francisco Beltrán Del Riego

Mª Elenena Fernández Rama

Irene Santos Raña

Balduino Montesino Ventura

Mª Jesús Miramontes Otero

Fernando Teijeiro Chantada

Andrés R. Criado Castelo

CURSO GRUPOTITOR/TITORAHORA E DÍA DE ATENCIÓN
1º ESO AJULIA CEA CABANELASLuns de 9:50 a 10:40
1º ESO BFRANCISCO BELTRÁN DEL RIEGOMartes de 12:00 a 12:50
2º ESO AMª ELENA FERNANDEZ RAMAVenres de 10:40 a 11:30
2º ESO BIRENE SANTOS RAÑALuns de 12:50 a 13:40
2º ESO ABALDUINO MONTESINO VENTURALuns de 12:00 de 12:50
3º ESO BMº JESÚS MIRAMONTES OTEROLuns de 12: a 12:50
4º ESO AFERNANDO TEIJEIRO CHANTADAMércores de 12:00 a 12:50
4º ESO BANDRÉS R. CRIADO CASTELOXoves de 10:40 a 11:30