COORDINACIÓNS

Coordinadora de equipo de Dinamización da Lingua Galega: VERÓNICA RIVAS YÁÑEZ

Coordinador Abalar de Centro/TIC: MANUEL NAVEIRA

Responsable/Coordinador de equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares: ROBERTO S. GARCÍA

Coordinadora da Biblioteca: JULIA CEA