Ruta biográfica e literaria de Rosalía de Castro

A nosa profesora de matemáticas Nieves Díaz fíxonos unha detalladísima ruta rosaliana en Google maps á que podemos acceder dende a súa páxina web:

Viajarsinviajar/rutarosaliana

viajarsinviajar.blogspot.com

Paralelamente aos lugares nos que Rosalía viviu e traballou como escritora, podemos seguir unha liña temporal con explicacións detalladas das súas vicisitudes, á que lle foron engadidos enlaces a webs relacionadas con ese momento da súa vida así como fotos que nos acercan máis á súa xeografía histórico-literaria.

Asimesmo, atoparás un terceiro grupo de lendas que fan referencia ao percorrido xeográfico-literario, é dicir a toda a información relativa á súa obra escrita, onde e cando foi editada.

Na terceira foto ofrecemos un detalle dun apartado con enlaces relacionados que a nosa profe incorporou á páxina para completar a documentación e poder así afondar na información do noso personaxe. Tanto os enlaces como todo este proxecto da Ruta Rosaliana son froito de varias semanas de investigación exhaustiva pola súa parte.

Árbore xenealóxica de Rosalía de Castro
elaborada a partires da información obtida nesta investigación.

O próximo 24 de febreiro, Nieves explicará a Ruta Rosaliana ao alumnado de 3º e 4º de ESO. Ademáis informará ao alumnado de como crear unha ruta en google maps que eles mesmos poderán poñer en práctica posteriormente.

Agradecemos a Nieves a súa inmensa labor de colaboración co equipo de EDLG, así como a súa contribución ao proxecto de centro proposto dende a Biblioteca: as Xeografías Lectoras e que ten como fin promover a lectura e o traballo de investigación entre o alumnado.

Bibliografía utilizada:

BOUZA-BREY TRILLO, Fermín, Apuntes para una bio-bibliografía documentada de Rosalía de Castro. 1970-71.

LAMA, María Xesús, Rosalía de Castro, Cantos de independencia e libertade. 1837-1863.

Demostra o que aprendiche respondendo estas preguntas.