Libros en pdf (castelán e galego)

Deixamos neste apartado unhas webs de bibliotecas virtuas que che permitirán:

  • Descargar libros en pdf para lelos no ordenador ou no móbil.
  • Descargar libros en fromato epub para lelos nun ebook.
  • Ler os libros directamente na web de maneira online.

Deixamos algúns pdfs de mostra.

CASTRO, Rosalía de, Follas novas
CASTRO, Rosalía de, Cantares gallegos
CASTRO, Rosalía de, En las orillas del Sar
DICKENS, Charles, Oliver Twist, parte I
DICKENS, Charles, Oliver Twist, parte II
PARDO BAZÁN, Emilia, Los Pazos de Ulloa
VEGA, Lope de, La dama boba