Rosalía feminista?

Helena González Fernández fai unha selección de poemas de Rosalía cos que se atreve a falar dun triángulo de furias no que se afirma unha Rosalía Feminista. Sen embargo, non todos consideran feminista a Rosalía xa que non puido rebelarse durante a súa vida á súa situación como muller oprimida. Que pensas ti? Pásate pola biblio e sé un investigador de Rosalía de Castro.