CIRCULAR-REUNIÓN ANPA. 23 SETEMBRO 2022

  • Autor da entrada:
  • Categoría da entrada:ANPA

Estimados pais e nais:
Pola presente convocamos a todos os socios/as a Asemblea Ordinaria da Asociación de nais e
país de alumnos “ A Lagoa” que terá lugar no IES de Viós o vindeiro venres día 23 de setembro
en horario de primeira convocatoria 20:00 e segunda as 20:30 horas.
Os temas a tratar son os seguintes:
ORDE DO DÍA:

  1. Lectura do acta anterior. Aprobar se procede.
  2. Situación actual da Asociación, renovación e constitución da nova Directiva.
  3. Banco de libros
  4. Estado de contas e cuotas..
  5. Rogos e preguntas.

A DIRECTIVA