CONVOCATORIA DAS AXUDAS PARA LIBROS DE TEXTO E MATERIAL ESCOLAR CURSO 2020/21 (Do 20 de maio ata o 19 de xuño de 2020)

No día de hoxe publicouse a convocatoria de axudas de préstamos de libros de texto e compra de material escolar. Como principal novidade da convocatoria salientamos o cambio dos tramos de renda per cápita, subindo o tramo inferior ata os 6.000 € e o superior ata os 10.000 €.

O centro permanecerá aberto para a realización dos trámites de forma presencial de 10:00 a 13:00 horas.

Achégase a Orde do 12 de maio de 2020  pola que se regula a participación no fondo solidario de libros de texto e se convocan axudas para adquirir libros de texto e material escolar destinado ao alumnado matriculado en Educación Secundaria obrigatoria en centros docentes sostidos con fondos públicos para o curso escolar 2020/21.

O prazo para presentar as solicitudes iniciarase o día seguinte ao da publicación des-ta orde no Diario Oficial de Galicia e rematará o día 19 de xuño de 2020 incluído

Orde do 12 de maio de 2020 (DOG)

Extracto da Orde do 12 de maio de 2020 (DOG)

http://www.edu.xunta.gal/portal/fondolibros