Teléfono de contacto: 881 960 793 / Email: ies.vios@edu.xunta.gal

Información ás familias

Co fin de racionalizar a actividade académica do alumnado nestes días excepcionais, o horario de atención por parte do profesorado seguirá principalmente ao asignado a cada grupo para este curso