Información ás familias

Co fin de racionalizar a actividade académica do alumnado nestes días excepcionais, o horario de atención por parte do profesorado seguirá principalmente ao asignado a cada grupo para este curso