Teléfono de contacto: 881 960 793 / Email: ies.vios@edu.xunta.gal

Información ás familias

Dende Inspección Educativa solicítannos que comuniquemos todos os casos de COVID 19 que afecten á comunidade educativa do noso centro (familias, persoal docente e non docente e alumnado). Por iso pregamos ás familias comuniquen a través do correo electrónico do instituto calquera positivo que se detecte.