Información ás familias

Dende Inspección Educativa solicítannos que comuniquemos todos os casos de COVID 19 que afecten á comunidade educativa do noso centro (familias, persoal docente e non docente e alumnado). Por iso pregamos ás familias comuniquen a través do correo electrónico do instituto calquera positivo que se detecte.