Información ás familias

Debido a prolongación do estado de alarma durante, cando menos, quince días máis, queda aprazada a realización das probas de pendentes, previstas no calendario escolar para os días 14, 15 e 16 de abril, de forma indefinida até ter novas instrucións de Inspección Educativa.
Lembramos ás familias que este aprazamento non é incompatible co feito de que o alumnado deba seguir preparando ditas probas, do mesmo xeito que continúa a súa formación dende as casas