Información ás familias

Debido a prolongación do estado de alarma, debemos ser aínda máis conscientes da importancia que ten para os vosos fillos e fillas realizar as tarefas que o profesorado está plantexando, pois están pensadas para minimizar o impacto destas circunstancias na súa formación. Non poden actuar coma se estivesen en período vacacional polo que é imprescindible respetar unhas rutinas de traballo para cando se reincorporen ás aulas. Por iso, solicitamos ás familias se responsabilicen de que están enviando os traballos solicitados.