Instrucións da Consellería de Educación

Segundo as últimas instrucións da Consellería de Educación, nos centros educativos de todos os niveis de ensino non universitario so permanecerá en réximen de quendas unha persoa do equipo directivo do centro de 10:00 a 13:00 horas