PROCEDEMENTO DE DISTRIBUCIÓN DE MÁSCARAS ENTRE O ALUMNADO

Orde do 6 de novembro de 2020-DOG 13/11/20)

Só poderá acceder a esta axuda o alumnado que cumpra os seguintes requisitos:

  1. O alumnado beneficiario da axuda de material escolar no curso 2020/21. Este alumnado non terá que facer a solicitude, xa que a súa concesión é automática.
  2. O alumnado que non foi beneficiario da axuda de material escolar no curso 2020/21 que cumpra algunha das seguintes condicións:
  • Que pertenza a unha familia cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 euros.
  • Alumnado cun grao de discapacidade ingual ou superior ao 65%.

Prazo para entregar a solicitude no IES de VIÓS: 

Do 16 ao 27 de novembro de 2020.