PUBLICACIÓN DAS CUALIFICACIÓNS DA 2º AVALIACIÓN

Mañá martes 22 de marzo poderanse consultar as cualificacións deste trimestre a partir das 17:00 horas