RESERVA DE PRAZA ALUMNADO 1º ESO CURSO 2022/23

Todo o alumnado procedente do CEIP SAN MARCOS que fixo solicitude de reserva de praza ten asignada praza no IES de Viós para o curso 2022/23.