REUNIÓN INICIAL DO EQUIPO DIRECTIVO E OS TITORES/AS COAS FAMILIAS

O luns,18 de outubro, terá lugar a recepción de familias por parte do equipo directivo e o/a  titor/a do seu fillo/a.

  • 1º ESO: Ás 16:00 horas o equipo directivo recibirá aos pais e nais do alumnado de 1º da ESO no salón de actos. Rematada esta recepción terá lugar a reunión co profesor titor/a do seu fillo/a na propia aula.
  • 2º ESO: : Ás 16:30 horas o equipo directivo recibirá aos pais e nais do alumnado de 2º da ESO no salón de actos. Rematada esta recepción terá lugar a reunión co profesor titor/a do seu fillo/a na propia aula.
  • 3º ESO: : Ás 17:00 horas o equipo directivo recibirá aos pais e nais do alumnado de 1º da ESO no salón de actos. Rematada esta recepción terá lugar a reunión co profesor titor/a do seu fillo/a na propia aula.
  • 4º ESO: : Ás 17:30 horas o equipo directivo recibirá aos pais e nais do alumnado de 4º da ESO no salón de actos. Rematada esta recepción terá lugar a reunión co profesor titor/a do seu fillo/a na propia aula.

           Nesta reunión, entre outras cousas, informaráselles dos criterios de avaliación e promoción de curso e explicaráselles o procedemento para a recuperación de materias pendentes, así como cuestións de organización e funcionamento actual do centro.