Teléfono de contacto: 881 960 793 / Email: ies.vios@edu.xunta.gal

titor/a:

Mª JESÚS MIRAMONTES OTERO

HORA DE ATENCIÓN PAIS/NAIS:  venres de 10:40h a 11:30h

Email de contacto: titoria4bvios@gmail.com