Coordinador Abalar de Centro/TIC: MANUEL NAVEIRA
Responsable/Coordinador de equipo de Actividades Complementarias e Extraescolares: ROBERTO S. GARCÍA
Coordinadora da Biblioteca: VERÓNICA RIVAS
Coordinadora do Club de Lectura: VERÓNICA RIVAS
Coordinadora de Equipo de Dinamización da Lingua Galega: VERÓNICA RIVAS
Coordinadora de Internacionalización: JULIA CEA
Coordinadora de Seccións Bilingües: BEGOÑA GARCÍA
Coordinadora da Revista: MARTA ARCE