ENQUISA ALUMNADO SEGUIMENTO PROTOCOLO COVID-19

Coa finalidade de valorar o correcto seguimento do protocolo Covid-19 por parte do alumnado
do IES de Viós, deberás cumprimentar, do xeito máis reflexivo posible, o seguinte cuestionario
relativo aos teus hábitos hixiénico-sanitarios.