Dirección
Rebeca Iglesias Prieto

Xefatura de estudos
Roberto S. García Menéndez

Secretaría
Ana A. Rodríguez Paredes