Teléfono de contacto: 881 960 793 / Email: ies.vios@edu.xunta.gal

Dirección
Rebeca Iglesias Prieto

Xefatura de estudos
Roberto S. García Menéndez

Secretaría
Ana A. Rodríguez Paredes