MÚSICA MUSIC

Sección bilingüe inglés-galego (fai click na foto)
Enlace a partituras que tocas en clase

Introdución á historia da música

Epitafio de Seikilos. Primeira música conservada

Compositores-compositoras e as súas audicións (fai click nas iconas para escoitar)

Os instrumentos da orquestra