Oferta educativa do IES de VIÓS

O Instituto de Educación Secundaria de Viós, situado no concello de Abegondo (A Coruña), é un centro público que forma parte da rede escolar da Consellería de Educación da Xunta de Galicia.

O instituto dá servizos educativos ao alumnado do concello de Abegondo e, excepcionalmente, núcleos de poboación de outros concellos limítrofes (Betanzos, Sada).

O noso centro ofrece ensinanzas de:

  • E.S.O. (Educación Secundaria Obrigatoria):
    • Iº ESO: dous grupos.
    • 2ºESO: dous grupos.
    • 3ºESO: dous grupos.
    • 4º ESO: dous grupos.