Directora

Rebeca Iglesias Prieto 

Xefe de Estudos

Roberto S. García Menéndez 

Secretaria

Ana A. Rodríguez Paredes

Profesorado

 • Francisco Beltrán Del Riego 
 • Andrés R. Criado Castelo
 • Ramón Fernández Martínez
 • Luis Antonio Peña Rodríguez 
 • Verónica Mª Rivas Yáñez
 • Raquel Suárez Botana
 • Fernando Teijeiro Chantada 

Nais/Pais

 • Mª Dolores Mato Santiso
 • Mª Begoña Santiso Santiso

Alumnado

 • Manuela Cadaveira Santiago
 • Roi Loureiro Ferrío
 • Noa Paradela Seijo

PAS

Pilar Suárez Vidal

Concello

Francisca Bestilleiro Roel

ANPA

Mº Jesús Blanco Vázquez