O Instituto de Educación Secundaria de Viós, localizado na parroquia do mesmo nome, é o único centro de Ensino Secundario Obrigatorio do concello de Abegondo. Creado no curso 1991/92 como colexio de EXB, transfórmase en Instituto de Educación Secundaria de dúas liñas en 1996 ao entrar en vigor a reforma educativa da LOXSE.

Ten como centro de Educación Primaria adscrito ao CEIP San Marcos de Abegondo.

CARACTERÍSTICAS DO CONCELLO

mapa-concello-abegondo

Abegondo (A Coruña) é un concello pertencente á comarca das Mariñas que forma parte da Mancomunidade da área metropolitana de A Coruña.

Xeográficamente limita ao Norte con Betanzos, Bergondo e Cambre; ao Sur con Mesía e Ordes; ao Leste con Cesuras e Oza dos Ríos e ao Oeste con Cambre e Carral.

O municipio está formado por 19 parroquias:

. Abegondo ( Santaia )                                          . Mabegondo ( San Tirso )

. Cabanas ( San Xulián )                                       . Meangos ( Santiago )

. Cerneda ( San salvador )                                    . Montouto (Santa Cristina )

. Cos ( San esteban )                                              . Orto ( San Martín )

. Crendes ( San Pedro )                                         . Presedo ( Santa maría )

. Cullergondo ( Santa María )                              . Sarandós ( Santa María )

. Figueroa ( San Miguel )                                      . Vilacova ( Santo Tomé )

. Folgoso ( Santa Dorotea )                                   . Viós ( San Salvador )

. Leiro ( Santaia )                                                   . Vizoño ( San Salvador )

. Limiñón ( San Salvador )

DISTANCIAS AO IES DESDE CONCELLOS PRÓXIMOS:

Carral, 8 Kms

Betanzos, 10 Kms

Oza dos Ríos, 10 kms

Cambre, 13 Kms

Ordes, 22 Kms

Coruña , 23 kms

INSTALACIÓNS

O recinto escolar componse de:

→ Un alongado edificio principal cun porche e dous andares:

 • PRIMEIRO ANDAR :
   • Conserxería e zona de administración e dirección.
   • Sala do profesorado.
   • Sala de audiovisuais.
   • Biblioteca.
   • Aulas específicas de Educación Plástica e Visual, Música, Tecnoloxía, Laboratorio de Ciencias e Aula de P.T.
 • SEGUNDO ANDAR :
   • Oito aulas.
   • Departamentos Didácticos.
   • Departamento de Orientación.
   • Dúas aulas de Informática.

→ Zona exterior:

 • POLIDEPORTIVO
 • ZONA VERDE AXARDINADA