XEOGRAFÍA E HISTORIA

Andrés Criado

LINGUA E LITERATURA CASTELÁ

Ana Rodríguez

LINGUA E LITERATURA GALEGA

Marta Arce

INGLÉS

Julia Cea

FRANCÉS

Elena Fernández

TÉCNICAS LINGÜÍSTICAS I

Mª Jesús Miramontes

MATEMÁTICAS

Fernando Teijeiro

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

Antonio Lois Peña

EDUCACIÓN PLÁSTICA

Francisco Beltrán

EDUCACIÓN FÍSICA

Roberto García

RELIXIÓN

Ramón Fernández

PT

Mª Isabel López

XEOGRAFÍA E HISTORIA Andrés Criado
LINGUA E LITERATURA CASTELÁ Ana Rodríguez
LINGUA E LITERATURA GALEGA Marta Arce
INGLÉS Julia Cea
FRANCÉS Elena Fernández
TÉCNICAS LINGÜÍSTICAS I Mª Jesús Miramontes
MATEMÁTICAS Fernando Teijeiro
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA Antonio Lois Peña
EDUCACIÓN PLÁSTICA Francisco Beltrán
EDUCACIÓN FÍSICA Roberto García
VALORES ÉTICOS Elena Fernández
RELIXIÓN Ramón Fernández
PT Mª Isabel López
XEOGRAFÍA E HISTORIA Balduino Montesino
LINGUA E LITERATURA CASTELÁ Mª Jesús Miramontes
LINGUA E LITERATURA GALEGA Verónica Rivass
INGLÉS Mª Begoña García
FRANCÉS Elena Fernández
TÉCNICAS LINGÜÍSTICAS II Mª Jesús Miramontes
MATEMÁTICAS Nieves Díaz
FÍSICA E QUÍMICA Raquel Suárez
TECNOLOXÍA Manuel Naveira
MÚSICA  Rebeca Iglesias
MÚSICA BILINGÜE Julia Cea
EDUCACIÓN FÍSICA Roberto García
RELIXIÓN Ramón Fernández
XEOGRAFÍA E HISTORIA Balduino Montesino
LINGUA E LITERATURA CASTELÁ Mª Jesús Miramontes
LINGUA E LITERATURA GALEGA Verónica Rivas
INGLÉS Mª Begoña García
FRANCÉS Elena Fernández
TÉCNICAS LINGÜÍSTICAS II Mª Jesús Miramontes
MATEMÁTICAS Francisco Beltrán
FÍSICA E QUÍMICA Raquel Suárez
TECNOLOXÍA Manuel Naveira
MÚSICA Rebeca Iglesias
MÚSICA BILINGÜE Julia Cea
EDUCACIÓN FÍSICA Roberto García
VALORES ÉTICOS Verónica Rivas
RELIXIÓN Ramón Fernández
PT Mª Isabel López
XEOGRAFÍA E HISTORIA Balduino Montesino
LINGUA E LITERATURA CASTELÁ Ana Rodríguez
LINGUA E LITERATURA GALEGA Marta Arce
INGLÉS Mª Begoña García
CONVERSA INGLÉS Mª Begoña García / Julia Cea
FRANCÉS Elena Fernández
CULTURA CLÁSICA Balduino Montesino
MATEMÁTICAS ACADÉMICAS Nieves Díaz
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA Antonio Lois Peña
FÍSICA E QUÍMICA Raquel Suárez
TECNOLOXÍA Manuel Naveira
MÚSICA Rebeca Iglesias
MÚSICA BILINGÜE Julia Cea
EDUCACIÓN PLÁSTICA Francisco Beltrán
EDUCACIÓN FÍSICA Roberto García
VALORES ÉTICOS Rebeca Iglesias
RELIXIÓN Ramón Fernández
XEOGRAFÍA E HISTORIA Balduino Montesinos
LINGUA E LITERATURA CASTELÁ Ana Rodríguez
LINGUA E LITERATURA GALEGA Marta Arce
INGLÉS Mª Begoña García
CONVERSA INGLÉS Mª Begoña García / Julia Cea
FRANCÉS Elena Fernández
CULTURA CLÁSICA Balduino Montesino
MATEMÁTICAS ACADÉMICAS Nieves Díaz
MATEMÁTICAS APLICADAS Fernando Teijeiro
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA Antonio Lois Peña
FÍSICA E QUÍMICA Raquel Suárez
TECNOLOXÍA Manuel Naveira
MÚSICA Rebeca Iglesias
MÚSICA BILINGÜE Julia Cea
EDUCACIÓN PLÁSTICA Francisco Beltrán
EDUCACIÓN FÍSICA Roberto García
VALORES ÉTICOS Verónica Rivas
RELIXIÓN Ramón Fernández
XEOGRAFÍA E HISTORIA Andrés Criado
LINGUA E LITERATURA CASTELÁ Mª Jesús Miramontes
LINGUA E LITERATURA GALEGA Verónica Rivas
INGLÉS Mª Begoña García
CONVERSA INGLÉS Mª Begoña García / Fernando Teijeiro
FRANCÉS Elena Fernández
MATEMÁTICAS ACADÉMICAS Fernando Teijeiro
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA Antonio Lois Peña
FÍSICA E QUÍMICA Raquel Suárez
TIC Manuel Naveira
EDUCACIÓN PLÁSTICA Francisco Beltrán
EDUCACIÓN FÍSICA Roberto García
RELIXIÓN Ramón Fernández
XEOGRAFÍA E HISTORIA Andrés Criado
LINGUA E LITERATURA CASTELÁ Mª Jesús Miramontes
LINGUA E LITERATURA GALEGA Verónica Rivas
INGLÉS Mª Begoña García
CONVERSA INGLÉS Mª Begoña García / Balduino Montesino
FRANCÉS Elena Fernández
MATEMÁTICAS ACADÉMICAS Fernando Teijeiro
MATEMÁTICAS APLICADAS Nieves Díaz
TIC Manuel Naveira
CULTURA CIENTÍFICA Antonio Lois Peña
CIENCIAS APLICADAS Raquel Suárez
TECNOLOXÍA Manuel Naveira
ECONOMÍA Andrés Criado
I. A. E. E. (Iniciac.Act.Empresariais.Emprendedoras) Andrés Criado
LATÍN Marta Arce
MÚSICA Julia Cea
EDUCACIÓN FÍSICA Roberto Selín García
VALORES ÉTICOS Rebeca Iglesias
RELIXIÓN Ramón Fernández