XEOGRAFÍA E HISTORIA Andrés Criado
LINGUA E LITERATURA CASTELÁ Mª Jesús Miramontes
LINGUA E LITERATURA GALEGA Marta Arce
INGLÉS Julia Cea
FRANCÉS Elena Fernández
TÉCNICAS LINGÜÍSTICAS I Mª Jesús Miramontes
MATEMÁTICAS Nieves Díaz
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA Luis Antonio Peña
EDUCACIÓN PLÁSTICA Francisco Beltrán
EDUCACIÓN FÍSICA Roberto S. García
RELIXIÓN Ramón Fernández
PT Nuria Pozo
XEOGRAFÍA E HISTORIA Andrés Criado
LINGUA E LITERATURA CASTELÁ Mª Jesús Miramontes
LINGUA E LITERATURA GALEGA Marta Arce
INGLÉS Julia Cea
FRANCÉS Elena Fernández
TÉCNICAS LINGÜÍSTICAS I Mª Jesús Miramontes
MATEMÁTICAS Raquel Suárez
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA Luis Antonio Peña
EDUCACIÓN PLÁSTICA Francisco Beltrán
EDUCACIÓN FÍSICA Roberto S. García
VALORES ÉTICOS Elena Fernández
RELIXIÓN Ramón Fernández
PT Nuria Pozo
XEOGRAFÍA E HISTORIA Balduino Montesino
LINGUA E LITERATURA CASTELÁ Ana Rodríguez
LINGUA E LITERATURA GALEGA Verónica Rivas
INGLÉS Mª Begoña García
FRANCÉS Elena Fernández
TÉCNICAS LINGÜÍSTICAS II Ana Rodríguez
MATEMÁTICAS Francisco Beltrán
MATEMÁTICAS BILINGÜE Fernando Teijeiro
FÍSICA E QUÍMICA Raquel Suárez
TECNOLOXÍA Manuel Naveira
MÚSICA  Rebeca Iglesias
MÚSICA BILINGÜE Julia Cea
EDUCACIÓN FÍSICA Roberto S. García
RELIXIÓN Ramón Fernández
PT Nuria Pozo
XEOGRAFÍA E HISTORIA Balduino Montesino
LINGUA E LITERATURA CASTELÁ Ana Rodríguez
LINGUA E LITERATURA GALEGA Verónica Rivas
INGLÉS Mª Begoña García
FRANCÉS Elena Fernández
TÉCNICAS LINGÜÍSTICAS II Ana Rodríguez
MATEMÁTICAS Francisco Beltrán
MATEMÁTICAS BILINGÜE Fernando Teijeiro
FÍSICA E QUÍMICA Raquel Suárez
TECNOLOXÍA Manuel Naveira
MÚSICA Rebeca Iglesias
MÚSICA BILINGÜE Julia Cea
EDUCACIÓN FÍSICA Roberto S. García
VALORES ÉTICOS Elena Fernádez
RELIXIÓN Ramón Fernández
PT Nuria Pozo
XEOGRAFÍA E HISTORIA Balduino Montesino
LINGUA E LITERATURA CASTELÁ Mª Jesús Miramontes
LINGUA E LITERATURA GALEGA Verónica Rivas
INGLÉS Mª Begoña García
CONVERSA INGLÉS Mª Begoña García / Julia Cea
FRANCÉS Elena Fernández
CULTURA CLÁSICA Balduino Montesino
MATEMÁTICAS ACADÉMICAS Nieves Díaz
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA Luis Antonio Peña
FÍSICA E QUÍMICA Raquel Suárez
TECNOLOXÍA Manuel Naveira
MÚSICA Rebeca Iglesias
MÚSICA BILINGÜE Julia Cea
EDUCACIÓN PLÁSTICA Francisco Beltrán
EDUCACIÓN FÍSICA Roberto S. García
RELIXIÓN Ramón Fernández
XEOGRAFÍA E HISTORIA Balduino Montesinos
LINGUA E LITERATURA CASTELÁ Mª Jesús Miramontes
LINGUA E LITERATURA GALEGA Verónica Rivas
INGLÉS Mª Begoña García
CONVERSA INGLÉS Mª Begoña García / Julia Cea
FRANCÉS Elena Fernández
CULTURA CLÁSICA Balduino Montesino
MATEMÁTICAS ACADÉMICAS Nieves Díaz
MATEMÁTICAS APLICADAS Fernando Teijeiro
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA Luis Antonio Peña
FÍSICA E QUÍMICA Raquel Suárez
TECNOLOXÍA Manuel Naveira
MÚSICA Rebeca Iglesias
MÚSICA BILINGÜE Julia Cea
EDUCACIÓN PLÁSTICA Francisco Beltrán
EDUCACIÓN FÍSICA Roberto S. García
VALORES ÉTICOS Elena Fernández
RELIXIÓN Ramón Fernández
XEOGRAFÍA E HISTORIA Andrés Criado
LINGUA E LITERATURA CASTELÁ Ana Rodríguez
LINGUA E LITERATURA GALEGA Marta Arce
INGLÉS Mª Begoña García
CONVERSA INGLÉS Mª Begoña García / Balduino Montesino
FRANCÉS Elena Fernández
MATEMÁTICAS ACADÉMICAS Fernando Teijeiro
BIOLOXÍA E XEOLOXÍA Luis Antonio Peña
FÍSICA E QUÍMICA Raquel Suárez
TIC Manuel Naveira
EDUCACIÓN PLÁSTICA Francisco Beltrán
EDUCACIÓN FÍSICA Roberto S. García
VALORES ÉTICOS Verónica Rivas
RELIXIÓN Ramón Fernández
XEOGRAFÍA E HISTORIA Andrés Criado
LINGUA E LITERATURA CASTELÁ Ana Rodríguez
LINGUA E LITERATURA GALEGA Marta Arce
INGLÉS Mª Begoña García
CONVERSA INGLÉS Mª Begoña García / Balduino Montesino
FRANCÉS Elena Fernández
MATEMÁTICAS ACADÉMICAS Fernando Teijeiro
MATEMÁTICAS APLICADAS Nieves Díaz
TIC Manuel Naveira
CIENCIAS APLICADAS Luis Antonio Peña
TECNOLOXÍA Manuel Naveira
ECONOMÍA Andrés Criado
I. A. E. E. (Iniciac.Act.Empresariais.Emprendedoras) Andrés Criado
LATÍN Marta Arce
MÚSICA Julia Cea
EDUCACIÓN FÍSICA Roberto S. García
VALORES ÉTICOS Verónica Rivas
RELIXIÓN Ramón Fernández