Teléfono de contacto: 881 960 793 / Email: ies.vios@edu.xunta.gal

Mª ELENA FERNÁNDEZ RAMA

FRANCISCO BELTRÁN DEL RIEGO

Mª NIEVES DÍAZ FERNÁNDEZ

BALDUINO MONTESINO VENTURA

RAQUEL SUÁREZ BOTANA

MANUEL A. NAVEIRA CAÑAS

VERÓNICA RIVAS YÁÑEZ

Mª JESÚS MIRAMONTES OTERO

CURSO GRUPOTITOR/TITORAHORA E DÍA DE ATENCIÓN
1º ESO A

Mª ELENA FERNÁNDEZ RAMA

Xoves de 10:40 a 11:30

1º ESO B

FRANCISCO BELTRÁN DEL RIEGOA

Luns de 09:45 a 10:30

2º ESO A

Mª NIEVES DÍAZ FERNÁNDEZ

Luns de 12:30 a 13:15

2º ESO B

BALDUINO MONTESINO VENTURA

Martes de 11:45 a 12:30

3 ESO A

RAQUEL SUÁREZ BOTANA

Luns de 12:30 de 13:15

3º ESO B

MANUEL A. NAVEIRA CAÑAS

Martes de 11:45 a 12:30

4º ESOA

VERÓNICA RIVAS YÁÑEZ

Mércores de 09:00 a 09:50

4º ESO B

Mª JESÚS MIRAMONTES OTERO

Venres de 10:40 a 11:30