DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PLÁSTICA E VISUAL

O Departamento de Educación Plástica e Visual é unipersoal. O Xefe do Departamento é Francisco Beltrán del Riego.

O número de horas asignadas a esta materia por niveis é o seguinte:

1º ESO

2 HORAS

3º ESO

2 HORAS

4º ESO

3 HORAS

DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICAS

O Departamento de Matemáticas está integrado por dous membros: Fernando Teijeiro Chantada (Xefe de Departamento) e Mª Nieves Díaz Fernández.

O número de horas asignadas a esta materia por niveis é o seguinte:

1º ESO

5 HORAS

2º ESO

5 HORAS

3º ESO

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS

4 HORAS

MATEMÁTICAS APLICADAS

4 HORAS

4º ESO

MATEMÁTICAS ACADÉMICAS

4 HORAS

MATEMÁTICAS APLICADAS

4 HORAS

DEPARTAMENTO DE TECNOLOXÍA

O Departamento de Tecnoloxía é unipersonal. O Xefe do Departamento é Manuel A. Naveira Cañas.

Este departamento imparte ademáis a materia de TIC (Tecnoloxía da Información e a Comunicación).

O número de horas asignadas a estas materias por niveis é o seguinte:

TECNOLOXÍA

2º ESO

3 HORAS

3º ESO

2 HORAS

4º ESO

3 HORAS

TIC

4º ESO

3 HORAS

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA

O Departamento de Educación Física é unipersonal. O Xefe do Departamento é Roberto S. García Menéndez.

O número de horas asignadas a esta materia por niveis é o seguinte:

1º ESO

2 HORAS

2º ESO

2 HORAS

3º ESO

2 HORAS

4º ESO

2 HORAS

DEPARTAMENTO DE LINGUA E LITERATURA CASTELÁ

O Departamento de Lingua e Literatura castelá está integrado por dous membros: Mª Jesús Miramontes Otero (Xefa do Departamento) e Ana A. Rodríguez Paredes.

Este departamento imparte ademáis a materia de Técnicas Lingüísticas II

O número de horas asignadas a estas materias por niveis é o seguinte:

LINGUA E LITERATURA CASTELÁ

1º ESO

4 HORAS

2º ESO

3 HORAS

3º ESO

3 HORAS

4º ESO

3 HORAS

TÉCNICAS LINGÜÍSTICAS I

1º ESO

1 HORA

TÉCNICAS LINGÜÍSTICAS II

2º ESO

1 HORA

DEPARTAMENTO DE LINGUA E LITERATURA GALEGA

O Departamento de Lingua e Literatura galega está integrado por dous membros:
Marta Arce Babío (Xefa do Departamento) e Verónica Rivas Yáñez.

Este departamento imparte ademáis a materia de Latín.

O número de horas asignadas a estas materias por niveis é o seguinte: LINGUA E LITERATURA GALEGA

1º ESO

4 HORAS

2º ESO

3 HORAS

3º ESO

3 HORAS

4º ESO

3 HORAS

LATÍN

4º ESO

3 HORAS

DEPARTAMENTO DE INGLÉS

O Departamento de Inglés é unipersonal. A Xefa do Departamento é Mª Begoña García Prieto.

O número de horas asignadas a esta materia por niveis é o seguinte:

1º ESO

3 HORAS

2º ESO

3 HORAS

3º ESO

3 HORAS

4º ESO

3 HORA

DEPARTAMENTO DE FRANCÉS

O Departamento de Francés é unipersonal. A Xefa do Departamento é Mª Elena Fernández Rama.

O número de horas asignadas a esta materia por niveis é o seguinte:

1º ESO

2 HORAS

2º ESO

2 HORAS

3º ESO

2 HORAS

4º ESO

3 HORAS

DEPARTAMENTO DE XEOGRAFÍA E HISTORIA

O Departamento de Xeografía e Historia está integrado por dous membros: Balduino Montesino Ventura (Xefe do Departamento) e Andrés Ramón Criado Castelo.

Este departamento imparte ademáis as materias de CulturaClásica, Economía e Iniciación á Actividade Emprendedora e Empresarial.

O número de horas asignadas a estas materias por niveis é o seguinte:

XEOGRAFÍA E HISTORIA

1º ESO

3 HORAS

2º ESO

3 HORAS

3º ESO

3 HORAS

4º ESO

3 HORAS

CULTURA CLÁSICA

3º ESO

3 HORAS

I.A.E.E.

4º ESO

3 HORAS

ECONOMÍA

4º ESO

3 HORAS

DEPARTAMENTO DE CIENCIAS NATURAIS

O Departamento de Ciencias Naturais é unipersonal. O Xefe do Departamento é Luis Antonio Peña Rodríguez.

Este departamento imparte ademáis a materia de Cultura Científica.

O número de horas asignadas a estas materias por niveis é o seguinte:

BIOLOXÍA E XEOLOXÍA

1º ESO

4 HORAS

3º ESO

2 HORAS

4º ESO

3 HORA

CULTURA CIENTÍFICA

4º ESO

3 HORAS

DEPARTAMENTO DE FÍSICA E QUÍMICA

O Departamento de Física e Química é unipersonal. A Xefa do Departamento é Raquel Suárez Botana.

Este departamento imparte ademáis a materia de Ciencias Aplicadas á Actividade Profesional.

O número de horas asignadas a esta materia por niveis é o seguinte:

2º ESO

3 HORAS

3º ESO

2 HORAS

4º ESO

3 HORAS

CIENCIAS APLICADAS Á ACTIVIDADE PROFESIONAL

4º ESO

3 HORAS

DEPARTAMENTO DE MÚSICA

O Departamento de Música está integrado por dous membros: Julia Cea Cabanelas (Xefa do Departamento) e Rebeca Iglesias Prieto.

O número de horas asignadas a esta materia por niveis é o seguinte:

2º ESO

2 HORAS

3º ESO

2 HORAS

4º ESO

3 HORAS

DEPARTAMENTO DE RELIXIÓN

O Departamento de relixión é unipersonal. O xefe do Departamento é Ramón Fernández Martínez.

O número de horas asignadas a esta materia por niveis é o seguinte:

1º ESO

1 HORA

2º ESO

1 HORA

3º ESO

1 HORA

4º ESO

1 HORA