ORGANIZACIÓN ESCOLAR: PROFESORADO, ALUMNADO E PERSOAL NON DOCENTE

ProfesoradoMulleresHomesTotal
ESO10717
XD+PT (orientación)112

Relixión (comparte centro)

11
TOTAL11920
AlumnadoMulleresHomesTotalGrupos
1º ESO

16

24

40

2
2º ESO

21

14

35

2
3º ESO

17

23

40

2
4º ESO

17

19

36

2
TOTAL

71

80

151

8
Persoal non docente MulleresHomesTotal
Auxuiliar101
Subalterna101
Limpiadoras

2

0

2

TOTAL

4

0

4

DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS E MATERIAS

 

Datos referidos a data de 01 de outubro de 2021

1º ESO  40 alumnos/as

Francés 17 | Exentos 3
Relixión 20 

Francés 16 | Exentos 4
Relixión 10 | Valores Éticos 10

2º ESO  35 alumnos/as

Francés 17 | Exentos 1
Música 3 | Música Bilingüe 15
Matemáticas 8 | Matemáticas Bilingüe 10
Relixión 18 

Francés 18 | Exentos 1
Música 7 | Música Bilingüe 10
Matemáticas 9 | Matemáticas Bilingüe 8
Relixión 6 | Valores Éticos 13

ESO  40 alumnos/as

Francés 11 | Cultura Clásica 9
Música 6 | Música Bilingüe 14
Matemáticas Académicas 20
Relixión 20

Francés 5 | Cultura Clásica 15
Música 4 | Música Bilingüe 16
Matemáticas Académicas 15 | Matemáticas Aplicadas 5
Relixión 8 | Valores Éticos 12

4º ESO  36 alumnos/as

Francés 2 | TIC 18
BiXE/FeQ/EPVA 20
Relixión 13 | Valores Éticos 7

Francés 7 | TIC 9
TEC 3 | EPVA 1
CAAP/IAEE 5
LAT/ECO 11
Música 12
Relixión 10 | Valores Éticos 6