ORGANIZACIÓN ESCOLAR: PROFESORADO, ALUMNADO E PERSOAL NON DOCENTE

ProfesoradoMulleresHomesTotal
ESO10717
XD+PT (orientación)112

Relixión (comparte centro)

11
TOTAL11920
AlumnadoMulleresHomesTotalGrupos
1º ESO

21

26

47

2
2º ESO

13

25

38

2
3º ESO

24

16

40

2
4º ESO

14

19

33

2
TOTAL

72

86

158

8
Persoal non docente MulleresHomesTotal
Auxuiliar101
Subalterna101
Limpiadoras

2

0

2

TOTAL

4

0

4

DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS E MATERIAS

 

Datos referidos a data de 01 de outubro de 2021

1º ESO  47 alumnos/as

Francés 18 | Exentos 6
Relixión 16 | Proxecto Competencial 8

Francés 16 | Exentos 7
Relixión 15 | Proyecto Competencial 8

2º ESO  38 alumnos/as

Francés 17 | Exentos 2
Música 4 | Música Bilingüe 15
Matemáticas 12 | Matemáticas Bilingüe 7
Relixión 19

Francés 16 | Exentos 3
Música 11 | Música Bilingüe 8
Matemáticas 16 | Matemáticas Bilingüe 3
Relixión 13 | Valores Éticos 6

ESO  40 alumnos/as

Oratoria 6 | Educación Dixital 15
Música 6 | Música Bilingüe 15
Relixión 21

Oratoria 11 | Educación Dixital 8
Música 8 | Música Bilingüe 11
Relixión 9 | Proxecto Competencial 10

4º ESO  33 alumnos/as

Francés 2 | TIC 21
BiXE/FeQ/EPVA 23
Relixión 16 | Valores Éticos 7

Francés 1 | TIC 9
TEC/CAAP/IAEE 7
LAT/ECO/MUS 3
Relixión 8 | Valores Éticos 2