ORGANIZACIÓN ESCOLAR: PROFESORADO, ALUMNADO E PERSOAL NON DOCENTE

ProfesoradoMulleresHomesTotalComparte centro
ESO10717
XD+PT (orientación)112
Relixión111
TOTAL11920
AlumnadoMulleresHomesTotalGrupos
1º ESO

21

17

382
2º ESO

18

21

39

2
3º ESO

28

17

45

2
4º ESO

9

19

28

2
TOTAL

76

74

150

8
Persoal non docente MulleresHomesTotal
Auxuiliar101
Subalterna101
Limpiadoras

4

0

4

TOTAL

6

0

6

DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS E MATERIAS

 

Datos referidos a data de 20 de novembro de 2020

1º ESO

 38 alumnos/as

1º A

Relixión  Valores Éticos

     19                  0

Francés  Exentos

     18                  1

1º B

Relixión  Valores Éticos

     6                  13

Francés  Exentos

     18                  1

2º ESO

39 alumnos/as

2º A

Relixión  

     19                 

Francés  Exentos

     15                 4

2º B

Relixión  Valores Éticos

     7                  13

Francés  Exentos

     15                  5

Música      Música Bilingüe

     8                         31

ESO

45 alumnos/as

3º A

Matemáticas Académicas 

     22                 

Francés  

     22                 

Relixión      

     15                

3º B

Matemáticas Académicas       Matemáticas Aplicadas

     12                                                                         11

Cultura Clásica       Francés

     17                                      6

Relixión       Valores Éticos

     13                         3

Música      Música Bilingüe

     23                       22

4º ESO

28 alumnos/as

4º A

Bioloxía e Xeoloxía / Física e Química

                                 16              

Educación Plástica  e Audiovisual / TIC / Francés

                                 7 / 8 / 1

Relixión       Valores Éticos

     16                         

4º B

Tecnoloxía / CAAP                          Latín / Economía

           4                                                                5

Música / TIC / Francés / IAEE 

         8 / 9 / 2 / 1                                    

Relixión       Valores Éticos

     10                         2