ORGANIZACIÓN ESCOLAR: PROFESORADO, ALUMNADO E PERSOAL NON DOCENTE

ProfesoradoMulleresHomesTotalComparte centro
ESO10717
XD+PT (orientación)112
Relixión111
TOTAL11920
AlumnadoMulleresHomesTotalGrupos
1º ESO1820382
2º ESO1928472
3º ESO2110312
4º ESO1418322
TOTAL72761488
Persoal non docente MulleresHomesTotal
Auxuiliar101
Subalterna101
Limpiadoras202
TOTAL404

DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS E MATERIAS

 

Datos referidos a data de 20 de novembro de 2019

1º ESO

 38 alumnos/as

1º A

Relixión  Valores Éticos

     11                  9

Francés  Exentos

     16                  4

1º B

Relixión  Valores Éticos

     12                  6

Francés  Exentos

     14                  4

2º ESO

47 alumnos/as

 

2º A

Relixión  

     23                 

Francés  Exentos

     18                 5

2º B

Relixión  Valores Éticos

     11                  13

Francés  Exentos

     19                  6

Música      Música Bilingüe

     18                         5

ESO

31 alumnos/as

3º A

Matemáticas Académicas 

     15                 

Francés  

     15                 

Relixión      

     15                

3º B

Matemáticas Académicas       Matemáticas Aplicadas

     11                                                                         5

Cultura Clásica       Francés

     7                                      9

Relixión       Valores Éticos

     13                         3

Música      Música Bilingüe

     21                       10

4º ESO

32 alumnos/as

4º A

Bioloxía e Xeoloxía / Física e Química

                                 18              

Educación Plástica  e Audiovisual / TIC / Francés

                                 18 / 23 / 2

Relixión       Valores Éticos

     15                         3

4º B

Tecnoloxía / CAAP                          Latín / Economía

           4                                                                10

Música / TIC / Francés / IAEE 

         10 / 4 / 3 / 4                                    

Relixión       Valores Éticos

     13                         1