Aula Virtual

Departamentos

Aquí poderás atopar todas as tarefas alumnado para o periodo de suspensión  das clases. Fai click en tarefas de cada departamento correspondente. Se tes algunha dúbida contacta co centro.

 
Luis Antonio Peña Rodríguez

Dpto. Ciencias Naturais

Roberto S. García Menéndez

Dpto. Educación Física

Francisco Beltrán Del Riego

Dpto. Educación Plástica e Visual

Raquel Suárez Botana

Dpto. Física e Química

María Elena Fernández Rama

Dpto. Francés

Mª Begoña García Prieto 
Julia Cea Cabanelas

Dpto. Inglés

Mª Jesús Miramontes Otero
Ana A. Rodríguez Paredes

Dpto. Lingua e Literatura Castelá

Marta Arce Babío
Verónica Rivas Yáñez

Dpto. Lingua e Literatura Galega

Fernando Teijeiro Chantada
Mª Nieves Díaz Fernández
Francisco Beltrán Del Riego
 

Dpto. Matemáticas

Julia Cea Cabanelas
Rebeca Iglesias Prieto

Dpto. Música

José Ángel Galán Tosar
Nuria Pozo Castro

Dpto. Orientación

Ramón Fernández Martínez

Dpto. Relixión

Manuel A. Naveira Cañas

Dpto. Tecnoloxía

Balduino Montesino Ventura
Andrés R. Criado Castelo

Dpto. Xeografía e Historia