BENVIDOS AO IES DE VIÓS

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus tristique id dolor nec tempus. Duis eget magna ut mi efficitur molestie nulla eu magna.

COMUNICADOS

Comunicados importantes para alumnado e as familias

Orde do 6 de novembro de 2020-DOG 13/11/20)

Só poderá acceder a esta axuda o alumnado que cumpra os seguintes requisitos:

O alumnado beneficiario da axuda de material escolar no curso 2020/21. Este alumnado non terá que facer a solicitude, xa que a súa concesión é automática.
O alumnado que non foi beneficiario da axuda de material escolar no curso 2020/21 que cumpra algunha das seguintes condicións:
Que pertenza a unha familia cunha renda per cápita igual ou inferior a 6.000 euros.
Alumnado cun grao de discapacidade ingual ou superior ao 65%.
Prazo para entregar a solicitude no IES de VIÓS:

Do 16 ao 27 de novembro de 2020.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Viva mus eu mauris eleifend, rhoncus metus vel, vestibulum odio. Suspendisse eget ante vel arcu pretium eleifend vel quis dor in aliquam, elit quis lacinia ornare, nunc mauris vestibuluma.

Nos vindeiros días vaise proceder á devolución do diñeiro que as familias aportaron para a realización da viaxe a Barcelona, prevista para o alumnado de 2º ESO do pasado curso 2019/20.

Para efectuar o pago é preciso que cada familia envíe un correo electrónico ao centro indicando os seguintes datos:

No asunto do correo electrónico deberase indicar: “Barcelona + nome e primer apelido do alumno/a”.
Número de conta bancaria onde quere que se lle realice o ingreso.
Nome e apelidos do beneficiario/titular desa conta.
Tan pronto teñamos os números de conta de todos/as, se empezará a realizar o ingreso das devolucións nas contas indicadas.

A cuantía a ingresar será a aportada polas familias, agás 15 euros (tanto para os alumnos/as da ANPA como para os que non o son e aportaron 5 euros máis).

Pese a ter traballado todo o posible para acadar a devolución íntegra do importe entregado, as circunstancias actuáis e cuestións relativas aos seguros e condicións específicas dos operadores contratados fai imposible a devolución do 100% da cantidade aportada. Aínda que consideramos que non é unha mala solución, continuaremos traballando para ver se logramos a medio ou largo prazo a devolución dos cartos restantes, aínda que adiantamos que esa posibilidade é moi remota.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Viva mus eu mauris eleifend, rhoncus metus vel, vestibulum odio. Suspendisse eget ante vel arcu pretium eleifend vel quis dor in aliquam, elit quis lacinia ornare, nunc mauris vestibuluma.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Viva mus eu mauris eleifend, rhoncus metus vel, vestibulum odio. Suspendisse eget ante vel arcu pretium eleifend vel quis dor in aliquam, elit quis lacinia ornare, nunc mauris vestibuluma.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Viva mus eu mauris eleifend, rhoncus metus vel, vestibulum odio. Suspendisse eget ante vel arcu pretium eleifend vel quis dor in aliquam, elit quis lacinia ornare, nunc mauris vestibuluma.

Calendario de exames

Aquí poderás ver os calendarios de exames según curso e grupo
122
ALUMNADO
0
PROFESORADO
0
GRUPOS

NOVAS DESTACADAS / ACTIVIDADES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus eu mauris eleifend, rhoncus metus vel, vestibulum odio. Suspendisse eget ante vel arcu pretium eleifend vel quis dolor.

categoría

Nova noticia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur pis elit. Phasellus tristique id dolor nec tempus. Dui eget magna ut mi efficitur mostie. Nulla euagna feugiat, ullamcorper tempus magna.

categoría

Nova noticia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur pis elit. Phasellus tristique id dolor nec tempus. Dui eget magna ut mi efficitur mostie. Nulla euagna feugiat, ullamcorper tempus magna.

categoría

Nova noticia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur pis elit. Phasellus tristique id dolor nec tempus. Dui eget magna ut mi efficitur mostie. Nulla euagna feugiat, ullamcorper tempus magna.

categoría

Nova noticia

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur pis elit. Phasellus tristique id dolor nec tempus. Dui eget magna ut mi efficitur mostie. Nulla euagna feugiat, ullamcorper tempus magna.

AULA VIRTUAL

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus eu mauris eleifend, rhoncus metus vel, vestibulum odio. Suspendisse eget ante vel arcu pretium eleifend vel quis dolor.

abalarMóbil

Aplicación que permite ás familias consultar a información dos seus fillos a través do teléfono móbil dende calquera lugar, de forma cómoda e rápida.

As familias que descarguen abalarMóbil van a poder dispoñer das seguintes funcionalidades: 
• Acceder aos datos persoais
• Consultar as cualificacións
• Consultar e xustificar as faltas de asistencia
• Consultar as faltas de conduta
• Solicitar unha cita de titoría
• Consultar os datos do centro educativo
• Consultar os avisos ou notificacións por parte do profesorado ou do centro educativo.
• Consultar as  incidencias creadas polo profesorado
• Modificar o idioma da aplicación

abalarMóbil é unha aplicación que permite ás familias consultar a información de calquera dos seus fillos a través do teléfono móbil.

A Xunta de Galicia, coa finalidade de aumentar o acercamento entre o profesorado e as familias, ofrece estes servizos móbiles de Abalar para permitir aos responsables do alumnado poder seguir a actividade dos seus fillos desde calquera lugar.

A descarga desta aplicación no teléfono móbil faise dende Apple store (se o sistema operativo é iOS) ou desde Play Store (se o sistema operativo é Android).

O primeiro paso que debe realizar é o rexistro. Para elo debe introducir o seu número de teléfono móbil e premer en “Enviar”. A continuación recibirá unha mensaxe cun código que terá que introducir na pantalla correspondente e premer en “Enviar código”.

Na seguinte pantalla solicítase un contrasinal, que será o que utilizará para acceder á aplicación. Deberá escribilo nos dous recadros e premer en “Aceptar”.

A continuación, aparecerá unha pantalla na que se indica que o rexistro foi completado correctamente. Para finalizar, soamente é preciso premer en “Continuar” e acceder a abalarMóbil co contrasinal elixido, para poder visualizar os datos do alumno.

Para poder acceder á aplicación abalarMóbil é preciso que o seu número de teléfono estea rexistrado na plataforma XADE (base de datos do centro educativo).

Para solucionar este problema, deberá acudir á secretaría do seu centro e solicitar que se actualicen os números de teléfono móbil na súa ficha como responsable do alumno.

O número de teléfono móbil que utilice para acceder á aplicación abalarMóbil soamente pode estar asociado a un usuario, é dicir, nin o alumno nin ningún outro responsable pode ter rexistrado ese mesmo número de teléfono.

Para solucionar este problema, deberá acudir á secretaría do seu centro educativo e solicitar que modifiquen os números de teléfono móbil que están asociados ao alumno e/ou aos responsables.

O contrasinal de usuario debe cumprir os seguintes requisitos:

  • Conter como mínimo 4 carácteres.
  • Non pode estar composto polo DNI nin o nome ou apelidos do propio usuario.

Si. Unha vez finalizado o rexistro no primeiro dispositivo poderá proceder ao rexistro no seguinte dispositivo, utilizando o mesmo número de teléfono.

Por motivos de seguridade solicítase un novo contrasinal que deberá ser diferente aos 5 últimos elixidos, é dicir, se desexa rexistrar máis dun dispositivo, o último contrasinal elixido será o establecido e co que poderá acceder á aplicación desde calquera dos dispositivos.

Se realizou un novo rexistro e aínda conserva activa a sesión dalgún outro dispositivo, deberá volver a identificarse co novo contrasinal.